ZWROTY

Bez podania przyczyny możesz zwrócić każdy produkt zakupiony w sklepie Słodkie Sny.

 

Do 30 dni możesz zwrócić produkt na nasz koszt.*

 

Aby skorzystać z tej możliwości skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły.

 

*darmowy zwrot dotyczy zakupów za min 500 zł i przysługuje jednorazowo do danego zamówienia. Darmowy zwrot nie dotyczy zamówień składanych telefonicznie.


Oświadczenie, odstąpienia od umowy, można złożyć wysyłając mail na adres sklep@slodkiesny.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji:

SlodkieSny.pl Iwona Mucha 
ul. Makuszyńskiego 22A,
31-752 Kraków

Kliknij poniżej i pobierz formularz odstąpienia od umowy sprzedaży:

 Formularz odstąpienia od umowy PDF

Formularz odstąpienia od umowy Doc

 

  • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres SlodkieSny.pl Iwona Mucha ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków. Wydłużony termin zwrotu ponad ustawowy 14 dni dotyczy produktów nieużytkowanych i w oryginalnych opakowaniach.
  • Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  • Koszty opakowania i zwrotnego dostarczenia towaru ponosi konsument.
  • Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
  • Warunkiem akceptacji zwrotu jest otrzymanie przez nas produktu nieuszkodzonego oraz nie posiadającego śladów użytkownika, poza śladami wynikającymi ze zwykłego zarządu*

Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


* Przez pojęcie zwykłego zarządu rozumie się sprawdzenie funkcjonalności rzeczy, do którego uprawniony jest konsument, obejmujące rozpakowanie rzeczy z oryginalnego opakowania, sprawdzenie jakości wyrobu poprzez jego dotyk, sprawdzenie wytrzymałości na określone czynniki jak i zweryfikowanie stanu produktu poprzez stwierdzenie braku mechanicznego uszkodzenia czy usterki.

REKLAMACJE

Masz prawo do złożenia reklamacji w przypadku, kiedy produkt jest wadliwy. Prześlij formularz reklamacji towaru oraz reklamowany produkt na adres e-mail sklep@slodkiesny.pl . Jeśli jest to możliwe, dołącz do niego dowód zakupu. Towar wraz z formularzem należy przesłać na adres:

 

SlodkieSny.pl Iwona Mucha 
ul. Makuszyńskiego 22A, 
31-752 Kraków

Kliknij poniżej i pobierz formularz reklamacji towaru:

Formularz reklamacji towaru PDF

Formularz reklamacji towaru Doc 

 

  • Zobowiązujemy się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.
  • W przypadku braków w reklamacji, poprosimy o ich uzupełnienie nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
  • W reklamacji należy umieścić informacje na temat oczekiwań: wymiana produktu na nowy, nieodpłatna naprawa, obniżenie ceny czy zwrot należności oraz opis przyczyny złożenia zgłoszenia.

 

Postępowanie reklamacyjne zostało szczegółowe opisane w regulaminie Sklepu Słodkie Sny.